Terremoto de magnitud 4.4 a 109 km de Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

2017-04-07 18:45:25 UTC

UTC time: Friday, April 07, 2017 18:45 PM
Your time: 2017-04-07T18:45:25Z
Magnitude Type: mb
USGS status: Reviewed by a seismologist
Reports from the public: 0 people


A
2017-04-07 18:45:25 UTC 4.4 magnitud, 191 km de profundidad
Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

terremoto de magnitud 4.4

2017-04-07 18:45:25 UTC at 18:45
April 07, 2017 UTC

Ubicación:
epicentro en 0.312, 122.101
109.2 km de Gorontalo (68.2 millas)

Minahasa, Sulawesi, Indonesia

Profundidad: 191 km