Terremoto de magnitud 5.0 a 80 km de Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

2017-02-10 18:28:02 UTC

UTC time: Friday, February 10, 2017 18:28 PM
Your time: 2017-02-10T18:28:02Z
Magnitude Type: mww
USGS status: Reviewed by a seismologist
Reports from the public: 0 people


A
2017-02-10 18:28:02 UTC 5.0 magnitud, 78 km de profundidad
Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

terremoto de magnitud 5.0

2017-02-10 18:28:02 UTC at 18:28
February 10, 2017 UTC

Ubicación:
epicentro en -0.176, 123.024
80.2 km de Gorontalo (49.2 millas)

Minahasa, Sulawesi, Indonesia

Profundidad: 78 km