Terremoto de magnitud 4.8 a 105 km de Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

2017-02-06 12:42:40 UTC

UTC time: Monday, February 06, 2017 12:42 PM
Your time: 2017-02-06T12:42:40Z
Magnitude Type: mb
USGS status: Reviewed by a seismologist
Reports from the public: 0 people


A
2017-02-06 12:42:40 UTC 4.8 magnitud, 231 km de profundidad
Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

terremoto de magnitud 4.8

2017-02-06 12:42:40 UTC at 12:42
February 06, 2017 UTC

Ubicación:
epicentro en 1.07, 123.847
105.2 km de Gorontalo (65.2 millas)

Minahasa, Sulawesi, Indonesia

Profundidad: 231 km